Banner
home
shading
 
  10 กรกฎาคม 53 การอบรมหลักสูตร
"นักขายมืออาชีพ" รุ่นที่ 1/2553
     นักขายรุ่นแรกนี้ ทางบริษัท ฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนเพียง 1 วันเท่านั้น ก็ต้องปิดรับสมัคร
เรียกได้ว่า พวกท่านคือผู้คว้าโอกาสในการทำงานได้รวดเร็ว สมกับเป็น "นักขายมืออาชีพ"
      ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจจริงของทุกท่าน และ MD Broker ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเป็นนักขายมืออาชีพอย่างแท้จริง
pic ประมวลภาพ หลักสูตรนักขายมืออาชีพ 1/2553
     6 มิถุนายน 2553 เหล่าสมาชิก MD Broker ร่วมเดินทางไปทอดผ้าป่า ณ วัดวังอีแอ่น ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    งานครั้งนี้ทีมงานจากภาคตะวันออกให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ชาว MD ทั้งอิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มบรรยากาศริมทะเล ณ แหลมแม่พิมพ์
และเพลิดเพลินตลอดการเดินทางด้วยกิจกรรมสันทนาการที่ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆ
ประมวลภาพ กิจกรรม set 1
ประมวลภาพ กิจกรรม set 2
    29-30 พฤษภาคม 2553 ชาว MD Broker ได้ร่วมกันประชุมกำหนดกลยุทธทางการตลาด ณ ภูมินทร์รีสอร์ท จ.นครนายก
    งานนี้ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคน มุ่งสู่เป้าหมาย "หมื่นรหัส พันล้าน" ไปด้วยกัน !!
ประมวลภาพ กิจกรรม set 1
ประมวลภาพ กิจกรรม set 2
ประมวลภาพ กิจกรรม set 3
ประมวลภาพ กิจกรรม set 4