Banner
home
shading
 
ข้อมูลในการแจ้งขอทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 
 

หัวข้อ

รายละเอียด

1

ลักษณะการใช้รถ

ตามสภาพการใช้งานจริง

2

ความคุ้มครอง

ประเภท และแผน ที่ขอทำประกัน

3

รถยนต์บรรทุก

ต้องแจ้ง น้ำหนักรวม

4

รถยนต์นั่ง / รถยนต์โดยสาร

ต้องแจ้งจำนวนที่นั่ง และ ขนาดเครื่องยนต์

5

กลุ่มรถ

ยี่ห้อ :  รุ่น :  ลักษณะรถ

6

ขนาดรถ

ขนาดเครื่องยนต์ [CC]

7

อายุรถ

ปีที่จดทะเบียน

8

การระบุชื่อผู้ขับขี่

แจ้ง วันที่ เดือน พ.ศ.เกิด ของผู้ขับขี่  เลขที่ใบขับขี่ + สำเนาใบขับขี่

9

อุปกรณ์พิเศษ

กระบะดั๊ม / ห้องเย็น / อุปกรณ์โฮโดรลิค

10

มีการนำไปใช้ลากจูงหรือไม่

สำหรับรถบรรทุกต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยทุกครั้ง